TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuojaseloste

Winclean Oy:n viestintärekisteri

Rekisterinpitäjä

Winclean Oy, Y-tunnus 1587104-4

Winclean Oy Turku, Y-tunnus 2417866-3

Lentokentänkatu 9 C, 33900 Tampere

Puh. 010 322 5900

Sähköposti tampere@winclean.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja Johanna Alajoki, Winclean Oy

Rekisterin nimi

Viestintärekisteri Winclean Oy ja Winclean Oy Turku

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään Wincleanin siivouspalveluiden suoramarkkinoinnissa ja myynnissä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tiedottaminen Wincleanin palveluista. Markkinointiviestejä voidaan lähettää rekisteröidyille myös heidän suostumuksensa perusteella. Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ja lopettaa markkinointiviestien tilaamisen poistumalla postituslistalta. Tällöin henkilön tiedot poistetaan viestintärekisteristä.

Rekisteröidyt henkilöt

Siivouspalveluiden hankinnasta vastaavat henkilöt

Rekisteröidyt tiedot

Henkilön perustiedot (nimi, titteli, sähköposti, puhelin, osoite)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä muista julkisista lähteistä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä

Tietojen säilytysaika ja poistaminen

Henkilötietoja käsitellään rekisterissä sen ajan kuin henkilölle lähetetään rekisterinpitäjän sähköistä viestintää.

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä henkilön vaatimuksesta, hänen lopettaessaan markkinointiviestien tilaamisen tai ammatillisen vastuualueen muuttuessa.

Viestintärekisteristä poistuminen tapahtuu laittamalla viestiä osoitteeseen tampere@winclean.fi tai ottamalla yhteyttä Wincleanin asiakaspalveluun.

Rekrytointi

Rekrytointikumppaninamme toimii Nordic Henkilöstöpalvelut Oy. Kaikki rekrytointimme toteutetaan heidän kauttaan ja heidän ohjelmistoillansa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Oikeus vastustaa suoramarkkinointia
  • Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan laittamalla viestiä osoitteeseen tampere@winclean.fi tai ottamalla yhteyttä Wincleanin asiakaspalveluun. Winclean on tämän jälkeen rekisteröityyn yhteydessä oikeuksien käyttämistä koskien.

Viestintärekisterin suojauksen periaatteet

Winclean käyttää henkilötietojen käsittelyssä webCRM:n asiakkuudenhallinnan työkaluja.

SSL-suojatun rekisterin henkilötietoihin on pääsy Wincleanin nimetyillä henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.